Äntligen audition

9 mars, 2022

Audition är ett uttagningsprov för skådespelare och musikalartister som önskar att vara med i en scenproduktion. En audition kan bestå av flera uttagningsprov med gallringar emellan varje steg.

Uppsättningen av Café Berlin – musikalen om Aimée & Jaguar hösten 2022 görs i samarbete med Värmlandsteatern. Inbjudan till att vara med på audition skickas ut via våra egna och Värmlandsteaterns kanaler på sociala medier, mailutskick och ”word of mouth”.

Inbjudan såg ut som bilden till vänster. Här beskrivs handlingen i korthet och vilka roller vi söker.

Intresset av att vara med var stor för vår musikal och vi börjar därför med en sångaudition där varje auditionär skall individuellt framföra en sång från musikalen. Det setts av 10 minuter per person.  ”Juryn” utgörs av regissör, textförfattare och kompositör.  Många tycker det är lite pirrigt även läskigt att genomföra en sångaudition men man får god stöttning och positiva tillrop av Kalle, Dan o Gustaf under tiden.  Killarna är också vana med att se igenom nervositet!

Som ett stöd och för att förbereda sig får alla sökare tillgång till en enkel ljudfil, noter och sångtext.  Bifogade ljudfil ger ett exempel på det audtionmaterial. Just denne låten är en de två låtarna som manliga auditionärer kunna välja emellan. Gott nytt år sjungs i musikalen av Carlos, Café Berlins klubbägare, på nyårsafton 1942 till 1943.

Gott nytt år

De som går vidare till nästa omgång, såkallad ”callback”, där auditionärene läser scener ur manus, agerar och sjunger gärna tillsammans med en eller i större grupp. I skrivande stund är det osäkert hur många runder med audition vi kommer att ha innan ensemblen är klar!